Skip to content
 1. Właścicielem sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.kwiat-kowice.pl jest firma BOSKA Dorota Bomska z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Morelowej 34 na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, NIP 973-028-14-01 REGON 80194217 zwanego w treści niniejszego regulaminu sprzedawcą.
 2. Przedmiotem działalności kwiaciarni Kwiatkowice jest sprzedaż oraz dostarczanie kwiatów i prezentów.
 3. Kwiaciarnia Kwiatkowice przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
  • telefon: 787 508 688
  • e-mail: kontak@kwiat-kowice.pl
  • w kwiaciarni stacjonarnej w Zielonej Górze, ul. Morelowa 34
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.kwiat-kowice.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;
 5. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania przez Klienta zamówienia poprzez stronę Kwiaciarni Kwiatkowice.
 6. Zamówienia dokonywane przez Internet są obowiązujące. Zamówienia dokonywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość – inne niż internet są wiążące.
 7. Zmiany zamówienia mogą być dokonywane telefonicznie, nie później niż na trzy godziny przed początkiem terminu doręczenia przesyłki do Odbiorcy. Kwiaciarnia Kwiatkowice nie wyłącza możliwości zmiany zamówienia w terminie krótszym, zastrzega jednak sobie w tym przypadku prawo do odmowy zmiany zamówienia.
 8. Kwiaciarnia Kwiatkowice nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania przez Nadawcę błędnych danych lub braku płatności za złożone zamówienie.
 9. Kwiaciarnia Kwiatkowice realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone.
 10. Przy wyborze przez Nadawcę form płatności realizacja przesyłki dokonywana jest po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym przez Kwiaciarnia Kwiatkowice.
 11. Dopuszcza się realizację przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty na koncie operatora po uprzednim przesłaniu przez Nadawcę potwierdzenia dokonania wpłaty. W opisywanym przypadku operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji przesyłki bez podania przyczyn.
 12. Walutą zamówienia są złote polskie (zł). W walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty.
 13. Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na podany przez Nadawcę adres e-mail lub potwierdzone jest przez pracownika Kwiaciarni Kwiatkowice telefonicznie na wskazany przez Nadawcę numer kontaktowy.
 14. Jeżeli w wyznaczonym przez Nadawcę czasie doręczenia przesyłki Odbiorcy nie będzie pod wskazanym w zamówieniu adresem, kurier pozostawi wiadomość, w której zawarta będzie informacja o przesyłce. W przypadku podania przez Nadawcę numeru kontaktowego do Odbiorcy przesyłki kwiatowej kurier będzie kontaktował się z Odbiorcą przesyłki telefonicznie. Jeżeli pod podanym adresem kurier nie zastanie adresata, może on pozostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.
 15. Klienci naszego sklepu, poprzez złożenie zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, potrzebnych do realizacji składanego zamówienia.
 16. Sklep internetowy www.kwiat-kowice.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sklep zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.
 1. Zamówienia składane są poprzez stronę internetową, (korzystając z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych), telefonicznie lub drogą e-mail. Do składania zamówień drogą elektroniczną Klient potrzebuje dostępu do internetu.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Kwiaciarni Kwiatkowice 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jedynie zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18 i soboty 9-15.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać produkty, które chce nabyć oraz określić ich ilość poprzez dodanie do „Koszyka”. W dalszym kroku Klient określa adres dostawy. Na koniec Klient dokonuje wyboru metody płatności.
 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, zwłaszcza pól oznaczonych *. W przypadku, gdy podane dane są niedokładne, w szczególności jeśli dane adresowe uniemożliwiają prawidłowe doręczenie zamówionego towaru Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustalenia poprawnych danych.
 5. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „ZAMÓW I ZAPŁAĆ” Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub wybranych metod płatności za pośrednictwem sieci internet. Po złożeniu zamówienia możliwość taka istnieje za pośrednictwem połączenia telefonicznego.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą e-mail wygenerowane automatycznie potwierdzenie dokonanego zamówienia.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a BOSKA Dorota Bomska dotycząca zakupu danego produktu na stronie www.kwiat-kowice.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na www.kwiat-kowice.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 1. Realizacja zamówień na dostawą przesyłek kwiatowych oraz prezentów odbywa się w następujących terminach:
  • Dostawa przesyłki w dniu składania zamówienia – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 18.
  • Dostawa przesyłki na sobotę – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 15 w sobotę.
 2. Realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach 9-18 od poniedziałku do piątku w dwu godzinowym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia), w godzinach 9-15 w soboty w dwu godzinowym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia). Kwiaciarnia Kwiatkowice nie realizuje dostawy przesyłek kwiatowych w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach 8-21 bez możliwości wyboru mniejszego przedziału godzinowego. Możliwe jest podanie sugerowanego czasu dostawy.
 1. Nadawca przesyłki ma możliwość komunikacji z Odbiorcą poprzez umieszczenie w trakcie składania zamówienia informacji tekstowej, która zostanie wydrukowana lub napisana odręcznie oraz doręczona Odbiorcy wraz z przesyłką.
 2. Informacje tekstowe nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, przedstawiać przemocy w jakiejkolwiek postaci, uprzedzeń rasowych czy narodowościowych, konfliktów zbrojnych lub treści mogących wywołać uczucie zgorszenia u Odbiorcy.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora treści o których mowa w pkt. 4.2. niniejszego Regulaminu Operator odmawia doręczenia informacji tekstowej i/lub wydruku, oprawy oraz powiadamia o tym Nadawcę przesyłki.

W serwisie Kwiaciarni Kwiatkowice dostępne są trzy wersje przesyłek kwiatowych.

 1. W przypadku dostawy bukietów mieszanych:
  • Wersja mała – około 9-12 kwiatów plus przybranie.
  • Wersja średnia – około 17-20 kwiatów plus przybranie.
  • Wersja duża – około 27-30 kwiatów plus przybranie.
 2.  W przypadku bukietów z róż dostępne są trzy wersje:
  • Wersja mała – róże o długości 40 cm.
  • Wersja średnia – róże o długości 50-60 cm.
  • Wersja duża – róże o długości 70-90 cm.
 1. Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę przesyłki kwiatowej udostępniamy następujące formy płatności:
  • Płatność w systemie PayPal.
  • Płatność przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayU.
  • Płatność przelewem bankowym.
 1. BOSKA Dorota Bomska odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego przez konsumenta towaru, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz 827).
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania lub dostarczenia rzeczy. W takim przypadku należy wypełnić formularz zwrotu produktu, który jest jednocześnie oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Stosowny formularz można wygenerować tutaj, a także znaleźć jego wzór na głównej stronie w zakładce „Ważne informacje”.
 3. W powyższym przypadku zakupiony towar należy przesłać na adres: BOSKA Dorota Bomska, ul. Morelowa 34, 65-434 Zielona Góra, z dopiskiem „Kwiaciarnia Kwiatkowice – zwrot”. Stan zwracanego towaru powinien pozwalać na jego dalszą odsprzedaż. Klient ponosi koszt odesłania towaru.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (np. sprawdzenie co znajduje się w opakowaniu). Sklep ma prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty uszczuploną wartość odesłanego towaru.
 5. Po otrzymaniu towaru i spełnieniu warunków do prawidłowego zwrotu BOSKA Dorota Bomska zwróci Klientowi kwotę zakupu za pośrednictwem kanału płatności jaki był wykorzystany przez Klienta.
 6. Klient jest zobowiązany zgłosić sprzedającemu wykryte wady produktu niezwłocznie po ich wykryciu. Zgłoszone wady produktu lub jego uszkodzenia przyjmowane są w postaci pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W celu rozpatrzenia reklamacji Sklep może poprosić Klienta o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres – na koszt Sklepu – reklamowanego produktu. BOSKA Dorota Bomska ma 14 dni roboczych na odpowiedź na pisemną reklamację. Sprzedający odpowiada kupującemu na zgłoszoną reklamację na adres e-mail spod którego otrzymał reklamację lub/i na adres wysyłki towaru i/lub telefonicznie. W przypadku uznania reklamacji Sklep skontaktuje się z Klientem, żeby ustalić sposób odbioru reklamowanego produktu.
 7. BOSKA Dorota Bomska odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 8. Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:
  • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 9. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pracownika sklepu internetowego.
 10. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 11. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 4, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 1. Reklamacje należy składać w Kwiaciarni Kwiatkowice
  • Telefonicznie pod numerem: 787 508 688
  • E-mailem na adres: kontakt@kwiat-kowice.pl
  • Pisemnie na adres: siedziby BOSKA Dorota Bomska, ul.Morelowa 34, 65-434 Zielona Góra
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki kwiatowej dla indywidualnego Odbiorcy przez Kwiaciarnia Kwiatkowice rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 3. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może być odrzucone.
 4. Pozostałe uwagi dotyczące realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
 5. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Reklamacje dotyczące składu lub jakości przesyłki kwiatowej rozpatrywane są w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez Nadawcę lub Odbiorcę przesyłki kwiatowej.
 6. Kwiaciarnia Kwiatkowice gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 2 dni od dnia ich doręczenia do Odbiorcy, przy zachowaniu odpowiedniej ich pielęgnacji.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego;
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2019 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.
 3. Niniejszy regulamin uwidoczniony jest w całości na stronie www.kwiat-kowice.pl