Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Dzień Strażaka; To wspólne święto strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski.

Strażak to jeden z najbardziej bohaterskich zawodów – to przecież strażacy ryzykują zdrowie i życie podczas akcji ratunkowych. Warto dziś im za to podziękować.

Straż pożarna

Dawniej zwana strażą ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość ) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Ochotnicza Straż Pożarna

Umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna , składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

4 Maja – Dzień strażaka

W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest, jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 4 Maja to dzień patrona strażaków Świętego Floriana.

Obchody

Uroczystości związane z obchodami są okazją do nominacji na wyższe stopnie i wręczenia cywilnych odznaczeń dla wyróżniających się strażaków.

Częstym elementem oficjalnych uroczystości jest wręczenie wojskowego medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przyznawanego przez Ministra Obrony Narodowej.

Po uroczystościach następuje część mniej oficjalna podczas której organizowane są konkursy i zawody pomiędzy jednostkami pożarniczymi z różnych miast w których biorą udział zarówno strażacy z Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kwiaty na Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka to idealny moment aby oddać hołd dla poległych strażaków oraz przekazać wyrazy szacunku za ich trud i narażenie życia.

Symbolem strażaków jest czerwono-niebieska wstążka, która jest dobrą inspiracją do stworzenia bukietów i kompozycji na cześć Straży Pożarnej właśnie w tych kolorach.

 

#MiędzynarodowyDzieńStrażaka #DzieńStrażaka #Dzień #Strażaka